Wat is CPO

Met CPO kunt u samen met uw toekomstige buren uw woning naar wens en smaak ontwikkelen op basis van uw eigen budget en wensen.
De kracht en voordeel van een CPO project zijn vooral te vinden in het samenwerken met elkaar en de koopkracht.
Om met CPO een goede start te kunnen maken is het zeer wenselijk dat de spelregels vooraf duidelijk zijn.

Het CPO project Fonkelsteen gaat totaal 2 jaar duren.
Het eerste jaar wordt gebruikt voor al het voorbereidende werk en het tweede jaar gaat er ook daadwerkelijk gebouwd worden.


Een CPO project is in 14 globale stappen in te delen.
0. Inschrijven, werven en loting.
1. Oprichten vereniging.
2. Deelnameovereenkomst.
3. Inventarisatie wensen.
4. keuze architect.
5. Planning.
6. Workshop.
7. Verkavelingsplan.
8. Uitwerking plan.
9. Materialen en Installatie.
10. Technische uitwerking.
11. Aannemer selecteren.
12. Kavelkeuze en opstellen contracten.
13. Bouwen.
14. Opleveren en wonen.